KONEL DRIERS KONEL DRIVERS  DETECTION AND SAFETY

cz en

Popis sušárny

Popis

Sušárna je stacionárního typu. Sušení probíhá vyhřívaným vzduchem, který pomocí ventilátoru cirkuluje v sušárně. Teplota a vlhkost vzduchu jsou regulovány. Regulace vlhkosti se provádí pomocí odsávacích ventilátorů. Výtápění sušárny může být pomocí elektrické energie případně vodním nebo parním výměníkem. Chod sušárny je řízen programovatelným automatem podle předem zvoleného programu. Programovatelný automat obsahuje větší množství programů podle potřeb zákazníka. Programy umožní několik způsobů sušení podle druhu zvoleného produktu. Největší výhodou je bezobslužný provoz po celou dobu sušení. Tato vlastnost se uplatní například při nočním provozu.
 

Technické parametry sušárny

Skříň sušárny je sestavena z panelů, které mají velmi dobré izolační vlastnosti. Prostor sušárny je rozdělen na pracovní část a přípravnou část. Do pracovní části se umísťují síta se sušeným produktem. V této části sušárny je rovněž umístěn snímač vlhkosti a teploty. V přípravné části jsou umístněná topná tělesa (vodní nebo parní výměník, popřípadě obojí) a cirkulační ventilátory, které zajišťují ohřev a oběh vzduchu v sušárně. Odsávací ventilátory jsou převážně umístěny vně sušárny, aby pomocí potrubí odsávaly vlhký vzduch ze sušárny. Je vhodné v blízkosti sušárny umístit centrální ventilátor pracovního prostoru.
 
Pomocí přisávacích otvorů se do sušárny dostává suchý vzduch, který se ohřeje a pomocí cirkulačních ventilátorů proudí nad volně rozprostřeným sušeným materiálem. Ohřátý vzduch do sebe váže vlhkost obsaženou v sušeném materiálu. Směr proudění se pravidelně mění a navíc je proud vzduchu tvarován, aby proudění sušícího vzduchu bylo co nejrovnoměrnější ve všech vrstvách. Při proudění vzduchu se zvyšuje vlhkost proudícího vzduchu. Aby mohl být celý proces sušení dokonale řízen, je sušárna vybavena snímačem teploty a relativní vlhkosti sušícího vzduchu, který je umístěn v pracovním prostoru sušárny. Pokud dojde k překročení požadované teploty je topení vypnuto. Pokud dojde ke zvýšení vlhkosti, je vlhký vzduch odsáván ven a současně suchý vzduch je nasáván do sušárny. Relativní vlhkost a teplota vzduchu se tím udržují na požadovaných hodnotách. Sušení probíhá účinkem proudícího vzduchu. Voda se ze sušeného produktu odpařuje a současně odnáší. Teplo potřebné k sušení dodává sušící vzduch. Sušený produkt je rozprostřen na sítech a tato síta jsou sestavena na vozících.