KONEL DRIERS KONEL DRIVERS  DETECTION AND SAFETY

cz en

Sušení těstovin

Výroba těstovin neprobíhá pouze na jednom stroji, ale do technologického procesu je zapojeno více strojů a zařízení. Součástí tohoto procesu je také obsluha. Výsledkem této činnosti je dokonalý výrobek vyrobený za optimálních nákladů. Sestavení strojů je možné provést několikerým způsobem. Jeden pól tvoří jednotlivé stroje s dostatečným počtem lidské obsluhy, opačný pól tvoří plně automatizovaný výrobní proces. Mezi těmito dvěma možnostmi je celá řada variant.
 
Základem úspěšné automatizace výrobního procesu je výběr vhodných řídících prvků, lidské obsluhy, regulačních míst, ale také dokonalé diagnostiky a archivace chybových stavů. Podle kapacity výroby těstovin, může být součástí takto řízeného technologického celku už zásoba mouky a na konci kontinuální sušení a balení. Skladování mouky je oddělené od vlastní linky (dovoluje používat jak mouku v pytlích, tak v cisterně). Při vhodném sestavení celé linky dojde k úspoře pracovních nákladů a zvýšení efektivity práce. Je vhodné, aby při tomto se stavení linky byl výrobní proces nepřetržitý (tedy 24 hodin). Cenová náročnost automatizace je zanedbatelná, cena automatizované linky je téměř shodná s cenou linky, která je sestavena ze samostatných strojů.
 

Zásoby mouky a dávkování mouky a vody

Pro stavbu této části linky je důležité zvážit, jakým způsobem bude mouka dopravována do provozovny. Pokud se rozhodnete pro dopravu cisternou, je nezbytné vybudovat kompletní pár sil na mouku spolu s veškerými dopravními cestami a dávkováním až do lisu. Druhý způsob dopravy mouky je doprava pytlované mouky a zde je možné doporučit dva způsoby. První z nich je dávkovat mouku přímo z pytlů do míchací nádoby lisu ručně a stejně tak dávkovat vodu a všechny ostatní přísady. Druhá možnost je doplnit nádobu na mouku a pomocí jednoduchého dopravníku dávkovat mouku a vodu automaticky. Doplnění dávkování mouky a vody není vzhledem k cenám linky nákladná záležitost.
 

Vytlačovací lis

Nedůležitějším zařízením pro výrobu těstovin je vytlačovací lis. U těchto strojů provádíme řízení otáček ořezávacího nože s využitím frekvenčního měniče, což umožňuje vyrábět těstoviny požadovaných délek a doplňujeme k těmto strojům dávkování vody, mouky a dalších přísad.
 

Předsušárna

Předsušárna slouží k předsušení těstovin před vlastním sušením. Tato operace se provádí z toho důvodu, aby se těstoviny zbavili povrchové vody a nelepili se na sebe na sítech při vlastním sušením v sušárně. Podstatně zkrátí dobu sušení. Těstoviny se pohybují po vibračních dopravnících v jednotlivých patrech předsušárny a jsou vystaveny působení teplého vzduchu. Po průchodu předsušárnou těstoviny vypadávají na síta a obsluha je rozprostírá do rovnoměrného povrchu.
 

Sušárna těstovin

Sušárna spolu s vytlačovacím lisem patří mezi základní zařízení pro výrobu těstovin. V sušárně probíhá vlastní sušení těstovin. Těstoviny jsou rozprostřeny na sítech a jsou působením teplého vzduchu zbavovány vlhkosti. Doba sušení těstovin v komorové sušárně se pohybuje mezi 8 - 12 hodinami podle druhu sušených těstovin. Součástí dokonalého sušení je dokonalé dělení vlhkého vzduchu, který je ze sušárny vyfukován a suchého vzduch, který je do sušárny nasáván. Proto musí být sušárny doplněny vzduchovým potrubím ukončeným ventilátorem. Tento ventilátor je součástí elektrického řízení celé sušárny.
 
 

Balící stroj

Závěr vlastní výroby tvoří balení hotových produktů do sáčků a jejich expedice do obchodní sítě. Balících strojů je široká škála od jednoduchých zařízení pro svařování sáčků a pytlů pro expedici do jídelen, až po stroje s automatickým navažováním několikařadovými váhami pro kontinuální výrobu.